Super Sentai Battle: Dice-O Wiki
Advertisement
Goseiger logo.jpg

Tensou Sentai Goseiger is the thirty-fourth Super Sentai team.

Goseigers[]

The Goseigers

Super Goseigers

Sky Gosei Red (Super Gosei Red)
Sky Gosei Pink (Super Gosei Pink)
Land Gosei Black (Super Gosei Black)
Land Gosei Yellow (Super Gosei Yellow)
Sea Gosei Blue (Super Gosei Blue)
Knight Gosei Knight

Giant Robots[]

Gosei Great, Seaick Gosei Great, Gosei Ultimate

Gosei Ground, Datas

External links[]

Advertisement